Underhåll grunddata

Underhåll grunddata

Överlåt arbetsuppgifter som återkommer mer sällan till oss på Timecorner. Då slipper ni upprätthålla intern specialkompetens och kan fokusera på kärnverksamheten. Vi har redan upparbetade rutiner och konsulter med detta som huvudsyssla. Det kan vara engångsuppdrag eller att vi tar hand om återkommande uppdateringar.

Det kan exempelvis handla om uppsättning och underhåll av:  

  • Organisations- och positionsstruktur vid personal- eller organisationsförändringar 
  • Arbets- och tilläggsscheman 
  • Röda dagar för arbets- och tilläggsscheman vid nytt år 
  • Löneartsregister 
  • Belopp eller regler för traktamentsersättning 
  • Kompetensregister 
Vi kan också bevaka förändringar (t.ex. statliga belopp för traktamentsersättningar) samt genomföra tester av de processer som berörs av aktuella grunddataförändringar.

Application management

Vi kan även erbjuda en tjänst där både support och underhåll av grunddata ingår.