TIDRAPPORTERING

 IFS Time & Attendance™ gör det enkelt att hantera de anställdas arbetstid. Arbetstiden kan vara klockbaserad eller avvikelsebaserad.  

Beräkning av flexsaldo, övertid, ob-tillägg etc. sker automatiskt och kontrolleras mot centrala regler. Medarbetarnas uppgifter/input läggs in på rätt uppdrag/projekt och även in i produktions- och lönesystem.  Frånvaromodulen ger förbättrad kontroll över anställdas frånvaro som t.ex. föräldraledigheter och frånvaroperioder, inklusive åtgärder som krävs.  

 


Exempel på funktionalitet: 

 • Olika rapporteringssätt
 1. Stämpla kom-och-gå via tidterminal eller mobil 
 2. Registrering av arbetad tid och frånvaro 
 3. Avvikelserapportering 
 • Arbetsscheman som kan vara  klock- eller timstyrda. Det är också möjligt att närvarorapportera utan arbetsschema
  (t.ex. för externa konsulter).
 • Automatisk beräkning  av ersättningar och tillägg baserade på arbetsscheman och regelverk
 • Saldon definieras med tillåtna min- och maxvärden samt varningar innan dessa uppnås. 
 • Frånvaro- och sjukledighetshantering. 
 • Ledighetsansökan 
 • Analys och uppföljning av historisk arbetstid och frånvaro
 • Kontroll av dygns- och veckovila
 • Attesterade transaktioner förs över till tredjeparts lönesystem
 • Självbetjäning för chefer och medarbetare 
Vill du veta mer? Kontakta oss!