Support

Support

Genom vår Service Desk får ni tillgång till vår expertkunskap. Vi kan erbjuda korta responstider för allt från problem och felsökning till “hur-gör-jag-frågor” och förbättringsförslag.

Vi erbjuder support för både slutanvändare (1st line) och experthjälp för annan service desk (2nd line). Supportavtal tecknas för olika nivåer beroende på behov av tillgänglighet och responstider.

Det är enkelt att ringa eller mejla in ärenden. Vi loggar och kategoriserar alla ärenden för uppföljning och analys av eventuella förbättringsåtgärder.

Application  management 

Vi kan även erbjuda en tjänst där både support och underhåll av grunddata ingår.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just er? Tveka inte att kontakta oss.