Här kan du få en inblick i hur vi jobbar på Timecorner och vilket resultat det kan skapa för våra kunder. 

Vi löser problem och behov genom att: 

 • Sätta oss in i och analysera krav och behov hos våra kunder. 
 • Vara lösningsorienterade och alltid föreslå hållbara lösningar. 
 • Återanvända tidigare framtagna och kvalitetssäkrade lösningar. 
 • Komma in tidigt i projekten (där det är möjligt) för att säkerställa att lösningen uppfyller förväntade krav.
 • Driva projekten professionellt där en av nyckelfaktorerna är att på ett tidigt stadium visualisera och säkerställa lösningen med kunden. 
 • Erbjuda expertkompetens inom system- och HR-processer. 
 • Erbjuda support och utbildningar.   
 • Vara noga med kvalitetssäkring och uppföljning. 

Det här blir resultatet:   

 • Kvalitetssäkrat system som stöttar HR-processerna. 
 • Intuitiv användarupplevelse som förenklar och effektiviserar för både medarbetare och HR-personal vilket i sin tur ökar motivationen att använda systemet. 
 • Manuella processer och rutiner ersätts/byggs bort och frigör tid för kärnverksamheten.  
 • Lägre administrationskostnader.    
 • Kontroll på viktiga gränsvärden och händelser genom ett interaktivt system som påminner och varnar (t.ex. oattesterade tider, frånvaro, dygns- och veckovila, övertidsgränser etc.) 
 • Ett underhållsbart system byggt på en framtidssäkrad plattform.

Vill ni veta vad vi kan göra för er? Tveka inte att boka en kostnadsfri rådgivning eller ta en kontakt.