RESE- OCH UTLÄGGSHANTERING

IFS Expense Management™ hjälper till att effektivisera och förenkla rapportering och hanteringen av anställdas utlägg av kostnader genom att automatisera allt från skatteberäkningar till reseavgifter och import av kreditkortstransaktioner. 

Exempel på funktionalitet: 

  • Hantering av traktamenten, bilersättningar, representationskostnader samt övriga kostnadsutlägg. 
  • Resebegäran med godkännande. 
  • Koppla utlägg och kostnader till projekt och arbetsorder. 
  • Import av kreditkorttransaktioner. 
  • Analys och uppföljning av historiska transaktioner.
  • Integration med redovisning, projekt och arbetsorder. 
  • Attesterade transaktioner förs över till tredjeparts lönesystem. 
  • Självbetjäning för rapportering, godkännande och attestering. 
Vill du veta mer? Kontakta oss!