OM OSS

Timecorner är en leverantör inom IT-system för HR. Företaget erbjuder kvalificerade lösningar och tjänster för stora och medelstora företag. Marknaden är främst Sverige, Norge och Finland. 

Historik
Företaget grundades av Kjell Sandberg 2004 efter att han jobbat med HR-system sedan 1996. Inledningsvis var han ensam i företaget men kunde ändå ta uppdrag åt stora företag som Axfood. Det första uppdraget åt Axfoodbestod av att projektleda ett nytt koncerngemensamt tidrapporterings- och lönesystem och avveckla alla tidigare system. Uppdraget på Axfood kom att betyda mycket för Kjell och Timecorner och blev starten på en långvarig relation med flera projekt.

En annan viktig och långvarig kundrelation har varit med Sandvik. Här inleddes samarbetet i en lite mindre skala med utbildning av systemförvaltare och växte till att Timecorner under flera år levererade och utvecklade Application Management-tjänsten för IFS ApplicationsTM. Uppgraderingar, förbättringar och lösningar infördes kontinuerlig för de många och komplexa krav som en stor koncern som Sandvik har. Under åren med Sandvik som kund växte Timecorner till det bolag de är idag med ett flertal anställda.

Framtid
Idag består Timecorners kundportfölj av en mix av stora och medelstora företag och uppdragen är både strategiska och operativa. De flesta med fokus på IFS-lösningar men företaget jobbar även med andra HR-system.

För företaget är målet att skapa värde för sina kunder. Att leverera bästa affärsnyttan och på så sätt skapa långsiktiga kundrelationer. Något som är avgörande för att Timecorner ska kunna fortsätta att utvecklas i sin strävan att genom kvalité, kunskap och drivna konsulter leverera bästa möjliga kundvärde.

”Att skapa största möjliga värde för kunderna är vad som ger mitt arbetsliv mening. Det låter kanske som en klyscha, men det handlar egentligen om något väldigt grundläggande – att göra nytta”.

//Kjell Sandberg, VD

Vill du veta mer? Kontakta oss!