Möt Marika

Ta del av vad som är viktigt för Marika Berg i hennes jobb på Timecorner och vad det är som gör att hon trivs så bra som systemutvecklare och applikationskonsult.

Hur kom du i kontakt med TC?
Jag har känt Timecorners VD Kjell Sandberg sedan 1996 då vi båda arbetade på IFS och ingick i samma grupp. Kjell slutade på IFS före mig men vi har hela tiden haft kontakt och efter att Kjell drivit Timecorner några år så anslöt jag också.

Berätta lite om din roll och arbetsuppgifter
Jag har gått systemvetenskaplig linje och är systemutvecklare i grunden. Idag jobbar jag dels med systemutveckling men även som applikationskonsult. Skillnaden i rollerna är att en systemutvecklare behöver kunna tekniken medan en applikationskonsult kommer långt med kunskap om HR-processen.

För den som inte är så insatt i vad vi gör på Timecorner så skulle jag säga att vi hjälper kunder att komma igång med det system de köpt. Vi sätter upp de funktioner som de behöver för att hantera viktiga områden inom HR, som schemaläggning, tidrapportering, reseräkningar, och överföring till lön.

Det är många moment som ingår i detta och för att nämna några så handlar det om att kartlägga kundernas behov, lära oss verksamhetens regler, konfigurera grunddata osv.

Det slutanvändarna ser är ofta bara toppen på isberget, en tiondel av systemet. Grunduppsättningen är delen under vattenytan och är ofta stor och komplex.

Något som gör jobbet extra roligt och utmanande?
Jag tycker det är roligt att få en inblick i olika branscher och hur de jobbar med HR. Ibland kan det vara en utmaning att få en tydlig behovsbild. Det är inte alltid motparten hos kunden är insatt i möjligheterna med ny teknik. Det här är en otroligt viktigt del av uppdraget där vi gärna förklarar så att det blir begripligt och kunderna känner sig trygga. Det är något jag verkligen brinner för och inget känns bättre än när kunderna är nöjda.

En annan utmaning är att vi ibland upplever att HR-delarna av ett system inte prioriteras lika högt som andra systemstöd, att HR bara ska fungera. Här är det viktigt att kunden kan avsätta resurser och vara engagerad i att kravställa och testa. Annars är risken stor att delar behöver göras om. Här är det en fördel att anlita oss eftersom vi har omfattande erfarenhet av HR-lösningar och kan hjälpa kunderna med rekommendationer.

En annan utmaning, som jag tror gäller för alla IT-projekt, är bedömning av tidsåtgång. Det är svårt och tyvärr hamnar du ibland i lägen där verkligheten visar sig vara mer komplex än du bedömt.

Något som jag tycker är extra roligt i mitt jobb är felsökning. Det kanske låter konstigt och som att det är många fel i våra lösningar, men faktum är att det inte finns felfria system. Vid testning upptäcks alltid saker som inte fungerar och i ett system som ständigt utvecklas och utökas med nya funktioner finns det alltid risk att det smyger sig in fel. Personligen får jag en kick när vi hittar fel och kan åtgärda. Min bakgrund som systemutvecklare gör att jag har möjlighet att kika bakom skalet och förhoppningsvis hitta felkällan.

Du har nu varit tio år på Timecorner – vad gör att du trivs så bra?
Jag gillar att arbeta tillsammans med våra kunder och deras team, samt med projektteamen på IFS. Jag uppskattar även mina kollegor på Timecorner och att vi jobbar så bra ihop. Alla kan bidra med olika kunskap.

Jag tycker även om att kunna kombinera att vara ute hos kund vissa dagar och andra på kontoret i Uppsala, eller på mitt hemmakontor. I dessa Coronatider blir det inte så många fysiska möten med kunderna tyvärr. Det ser jag fram emot att få återuppta längre fram.

Jag har ett fritt och omväxlande arbete. Vi har fokus på uppdragen och att ge kunden bästa värde, och sedan är det upp till mig att planera arbetet själv. Det betyder mycket för mig och ger mig möjlighet till ett friare liv även utanför jobbet.  

Vad är er styrka på Timecorner?
Förutom att vi har en omfattande erfarenhet och verkligen kan HR-lösningar så tar vi alltid ett stort ansvar. Vi finns där för våra kunder hela vägen. Det är också den feedback kunderna ger oss vid utvärderingar, att vi är pålitliga och kunniga.

Hur ser du på din framtid hos Timecorner?
Jag ser fram emot att få vara en del av den satsning som vi gör för att bli flera. För min egen del är planen att certifiera mig enligt den nya certifieringsmodell som IFS lanserade tidigare i år. 

Något övrigt att tillägga?
För en tid sedan blev jag riktigt överraskad. Det kom ett handskrivet tackbrev från en kund. Hur ofta händer det?

Kontakt

Marika Berg
Systemutvecklare och applikationskonsult
marika.berg@timecorner.se
0709 255609

Dela inlägget

Kontakta oss