LÖSNINGAR
IT-system för HR
Behovet av effektiva och kvalitativa IT-lösningar blir allt viktigare, för att inte säga helt nödvändiga, i den digitalisering som pågår i organisationer och företag. 
Här kan Timecorner erbjuda IFS ApplicationsTM, ett modernt system med intuitivt användargränssnitt. Systemet är ett marknadsledande affärssystem där Timecorner är specialister på HR-komponenterna. Dessa kan ingå, fullt integrerade, med andra komponenter i IFS ApplicationsTM eller som ett fristående HR-system integrerat med andra externa system.

Timecorner har lång erfarenhet av hur man på bästa sätt sätter upp och använder HR i IFS ApplicationsTM. Alltifrån enklast möjliga best practices-lösningar till mer krävande kundunika lösningar som till fullo utnyttjar de möjligheter av konfiguration, kundspecifika anpassningar och integrationsmöjligheter som ingår och stöds av systemets plattform.

Vårt mål är att leverera största möjliga affärsvärde för varje kunds HR-processer. För oss är det en absolut förutsättning att, förutom ha omfattande systemkompetens och erfarenhet, ha god förståelse för HR-processer och kunna erbjuda engagerade och drivna konsulter.

ANSTÄLLNING

ANSTÄLLNING

Fungerar som grunden för alla medarbetarrelaterade processer, även i samband med flera företag och matrisorganisationer.  IFS Employee & Organization Management™  förenklar hanteringen av er medarbetarinformation och gör att ni kan känna er trygga i att ha...

läs mer
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Human Capital Management™  HCM- komponenterna i IFS Applications™  hjälper er hantera företagets mest värdefulla resurser kostnadseffektivt. Ni får snabb och exakt analys som uppfyller företagets nyckelbehov för personalutveckling.   Ni får även de väsentliga...

läs mer
HÄLSA OCH SÄKERHET

HÄLSA OCH SÄKERHET

IFS Health & Safety™ gör att du kan effektivisera hälso- och säkerhetsprocesser i din organisation i enlighet med de standarder som anges av tillsynsorgan.   Det täcker ett brett område av funktionalitet, från spårning av händelser och sjukdomar till åtgärder som...

läs mer
KURSADMINISTRATION

KURSADMINISTRATION

IFS Training Management™ ger omfattande stöd för organisationer som arrangerar intern utbildning.  Sammanställningen av interna utbildnings- och kvalifikationskrav kan användas som input för planering av utbildningsevenemang. Det sker även en automatisk uppdatering...

läs mer
KVALIFIKATIONER OCH PERSONALUTVECKLING

KVALIFIKATIONER OCH PERSONALUTVECKLING

Utveckla och attrahera medarbetare idag och för framtiden.  IFS Qualifications & Employee Development™ hjälper till att skapa strategiska planer och processer genom att definiera organisationens kvalifikationskrav och kartlägga dessa hos tillgängliga resurser.  ...

läs mer
LÖNEKOPPLING

LÖNEKOPPLING

Payroll Administration™ är ett gränssnitt med ett generiskt ramverk för att stödja överföring av attesterade tids- och kostnadstransaktioner till tredjeparts lönesystem

läs mer
REKRYTERING

REKRYTERING

IFS Recruitment™ stöder rekryteringsprocesser genom ett generiskt ramverk som möjliggör utbyte av rekryteringsdata med ett tredjeparts Applicant Tracking System (ATS).  Lösningen kan bland annat erbjuda stöd för:  Personalbehov med arbetsbeskrivning och...

läs mer
RESE- OCH UTLÄGGSHANTERING

RESE- OCH UTLÄGGSHANTERING

IFS Expense Management™ hjälper till att effektivisera och förenkla rapportering och hanteringen av anställdas utlägg av kostnader genom att automatisera allt från skatteberäkningar till reseavgifter och import av kreditkortstransaktioner.  Exempel på funktionalitet: ...

läs mer
TIDRAPPORTERING

TIDRAPPORTERING

IFS Time & Attendance™ gör det enkelt att hantera de anställdas arbetstid. Arbetstiden kan vara klockbaserad eller avvikelsebaserad.   Beräkning av flexsaldo, övertid, ob-tillägg etc. sker automatiskt och kontrolleras mot centrala regler. Medarbetarnas...

läs mer
Vill du veta mer? Kontakta oss!