LÖNEKOPPLING

Payroll Administration™ är ett gränssnitt med ett generiskt ramverk för att stödja överföring av attesterade tids- och kostnadstransaktioner till tredjeparts lönesystem

Vill du veta mer? Kontakta oss!