KVALIFIKATIONER OCH PERSONALUTVECKLING

Utveckla och attrahera medarbetare idag och för framtiden. 

IFS Qualifications & Employee Development™ hjälper till att skapa strategiska planer och processer genom att definiera organisationens kvalifikationskrav och kartlägga dessa hos tillgängliga resurser.  

När kraven har definierats och kartlagts kan de användas för personalutveckling och som input till rekrytering. De kan även underlätta vid identifiering av föråldrade eller överrepresenterade kompetenser. Processer för granskningar, bedömningar och anställdas prestationer tillhandahålls. 

 

  • Utgör grunden för de strategiska HR-processerna.
  • Inkluderar självutvärdering, recensioner och bedömningar, anställdas prestationer, utvecklingsaktiviteter, hantering av karriär och succession. 
  • GAP-analyser som kan användas som underlag till anställdas utvecklingsplaner. 
  • Självbetjäning för chefer och medarbetare.
Vill du veta mer? Kontakta oss!