KURSADMINISTRATION

IFS Training Management™ ger omfattande stöd för organisationer som arrangerar intern utbildning. 

Sammanställningen av interna utbildnings- och kvalifikationskrav kan användas som input för planering av utbildningsevenemang. Det sker även en automatisk uppdatering av anställningsregistret med utbildningshistorik och kvalifikationer efter att kurserna avslutats. 

Lösningen kan bland annat erbjuda stöd för: 

  • Kurskatalog och utbildningstillfällen. 
  • Utbildningsförslag baserade på GAP-analys. 
  • Kontroll av frånvaro på utbildningsdeltagarna. 
  • Process för utbildningsbegäran: Anställd ansöker och chef godkänner.  
  • Outlook-integration för anställdas utbildningstillfällen. 
  • Automatisk uppdatering av anställdas kvalifikationer (utbildningshistorik, kompetens, certifikat) efter genomförd utbildning.  
  • Samlar återkoppling från deltagare och lärare. 
  • Självbetjäning för chefer och medarbetare.
Vill du veta mer? Kontakta oss!