HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Human Capital Management 

HCM- komponenterna i IFS Applications™  hjälper er hantera företagets mest värdefulla resurser kostnadseffektivt. Ni får snabb och exakt analys som uppfyller företagets nyckelbehov för personalutveckling.  

Ni får även de väsentliga processerna för personalstyrning och framgångsrik strategisk förvaltning av humankapitalet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!