HÄLSA OCH SÄKERHET

IFS Health & Safety™ gör att du kan effektivisera hälso- och säkerhetsprocesser i din organisation i enlighet med de standarder som anges av tillsynsorgan.  

Det täcker ett brett område av funktionalitet, från spårning av händelser och sjukdomar till åtgärder som vidtagits, säkerhetshantering, riskbedömning, medicinska undersökningar, materiell riskinformation, första hjälpenlicenser och distributionslistor för att förvarna rätt personer när en incident har inlämnats. 

Lösningen kan bland annat erbjuda stöd för: 

  • Formalisera och standardisera säkerhetsförfaranden. 
  • Förenklad rapportering av incidenter med självbetjäning. 
  • Meddelanden om incidenter. 
  • Analys av incidenter. 
  • Säkerhetsåtgärder. 
  • Riskhantering.  
  • Säkerhetsinspektioner. 
  • Hälso- och säkerhetspolicys. 
Vill du veta mer? Kontakta oss!