ANSTÄLLNING

ANSTÄLLNING

Fungerar som grunden för alla medarbetarrelaterade processer, även i samband med flera företag och matrisorganisationer.  IFS Employee & Organization Management™  förenklar hanteringen av er medarbetarinformation och gör att ni kan känna er trygga i att ha...
Lansering ny webbplats

Lansering ny webbplats

Nu lanserar vi en helt ny webbplats, skräddarsydd efter våra visioner och planer med Timecorner.   Sajten har skapats med utgångspunkt från att lyfta tjänster och lösningar på ett lättöverskådligt sätt och göra det enkelt att få kontakt, boka rådgivning mm. Basen i...
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Human Capital Management™  HCM- komponenterna i IFS Applications™  hjälper er hantera företagets mest värdefulla resurser kostnadseffektivt. Ni får snabb och exakt analys som uppfyller företagets nyckelbehov för personalutveckling.   Ni får även de väsentliga...
HÄLSA OCH SÄKERHET

HÄLSA OCH SÄKERHET

IFS Health & Safety™ gör att du kan effektivisera hälso- och säkerhetsprocesser i din organisation i enlighet med de standarder som anges av tillsynsorgan.   Det täcker ett brett område av funktionalitet, från spårning av händelser och sjukdomar till åtgärder som...
KURSADMINISTRATION

KURSADMINISTRATION

IFS Training Management™ ger omfattande stöd för organisationer som arrangerar intern utbildning.  Sammanställningen av interna utbildnings- och kvalifikationskrav kan användas som input för planering av utbildningsevenemang. Det sker även en automatisk uppdatering...