ANSTÄLLNING

Fungerar som grunden för alla medarbetarrelaterade processer, även i samband med flera företag och matrisorganisationer.

IFS Employee & Organization Management™  förenklar hanteringen av er medarbetarinformation och gör att ni kan känna er trygga i att ha tillgång till rätt information om varje medarbetare.

Lösningen består också av processer för planering av anställda, lediga platser, disciplinära och klagomålsprocesser samt medarbetarenkäter.

Exempel som inkluderas i lösningen:

  • Sparar all medarbetarinformation och använder den som organisationens system för HR-masterdata. Olika tekniska lösningar för integration stöds för att koppla ihop olika fristående system.
  • On- och Offboarding med checklistor
  • Personaldokument som innehas elektroniskt, dvs CV, certifieringar etc.
  • Organisationsscheman (Stödjer komplexa organisationer med flera företag)
  • Medarbetarenkäter
  • Disciplinära- och klagomålsprocesser
  • Headcount plan
  • Självbetjäning för chefer och medarbetare
Vill du veta mer? Kontakta oss!